duminică, 10 noiembrie 2013

Tamplarul Parintelui Arsenie Boca     I-a  sculptat crucea de mormânt  părintelui Arsenie Boca.
      A   lucrat, ca tâmplar, alături de el, timp de 12 ani, devenind buni  prieteni. Astăzi, Gheorghe Vâlcea este unul dintre puţinii martori ai ultimilor ani petrecuţi pe pământ de părinteleArsenie  "Să-mi faci crucea"

     Noiembrie, 1989. Afară ninge uşor şi   fulgii se lipesc de fereastră. Dalta muşcă încet din lemnul  tare. Printre lacrimi, cu o durere surdă în inimă, tâmplarul a sculptat deja un nume - "Arsenie". Ar trebui să mai scrie încă un cuvânt. Doar atât. "Ieromonahul" Un­spre­­zece  litere. Dar nu poate. Durerea îl apasă din ce în ce mai tareşi gândul că nu-l va mai vedea niciodată pe părintele Arsenie Boca îi sfredeleşte inima.  Îi răsună în minte cuvintele de laultima întâlnire: "Să vii la   mine la mor­mânt,că te voi putea ajuta mai bine decât  acum". Dar despărţirea e prea grea şi-i întu­necă nădejdea.
 Începe să lucreze la prima lite­ră. Un "I" înalt şi zvelt,     desenat chiar de părintele Arsenie în timp ce se afla pe
patul de moarte. Încet, pri­virea i se împăienjeneşte şi lacrimile îi curg pe obraz. Părintele Arsenie venise în urmă cu    câte­va luni la el, la spital. 
           Pe Gheorghe Vâlcea îl chi­nuia o dure­re cumplită de picioare. Suferea de ea        încă din tinereţe, dar acum nu-i dădea  nici­cum pace,  aşa că se inter­nase. Părintele a sosit   neanunţat. În salon, câţiva bărbaţi îşi omorau timpul jucând zaruri şi flecărind lucruri lu­meşti. Când a deschis uşa , au       înlemnit cu toţii. În jurul bărbatului cu barbă albă şi ochi fredelitori plutea ceva, o boare de sfin­ţenie nenumită, care te  ţintuia. A venit la el la pat şi i-a spus simplu - "Nea   Vâlcea, aş dori sa vii cu mine să-ţi arăt ce trebuie să mai faci la Prislop".  Rugămintea l-a năucit. Stătea înlemnit în pat, cu picioarele betege,  iar părintele Arsenie îl ruga să plece! S-a străduit să-i acă pe plac, iar mă­dularele, până atunci bicisnice, l-au   ascultat.
Încet, ca prin minune, a putut păşi fără să mai  simtă du­rerea aceea sfâşietoare. Au plecat împreună  din spi­tal. Pe drum, i-a spus la fel de direct: "Nea Vâlcea, eu voi pleca dincolo. Am de la Dom­nul o altă  misiune.  După ce voi părăsi lumea asta, totul se va schimba  în ţa­ră . Nu-ţi pot spu­ne amănunte, pentru că i-aş   pa­nica pe oameni. Dar voi fi ală­turi de tine mereu. Din lu­mea cea­laltă, te voi putea aju­ta mai mult.   Să vii la mine la mormânt". L-a ascultat buimăcit. Deşi bă­trân, părintele Arsenie era în plină putere.  Şi acum îi vorbea de moarte şi de lumeacealaltă! L-a crezut,   dar a sperat mereu, până în ultima cli­pă, că nu va fi   aşa. Că părintele va mai face un miracol, încă unul, în­tre atâtea   sute câte săvârşise în tim­pul vieţii, şi-şi va prelungi şederea în lume. Însă, cu tim­pul, nădejdea aceasta s-a  risi­pit. Părintele l-a pus să-i lucre­ze şi crucea. Una simplă, de lemn, acoperită cu scân­du­ră, aşa cum îşi mai dăltuiesc şi acum ţă­ranii din Ţara Zarandului, locul în care părintele văzuse lumina zilei. De scris n-a scris nimic pe faţa ei. A aşteptat până în ultima clipă. Era acasă, la Comarnic, când a primit  vestea: "Vino la   Sinaia. Domnul bătrân a murit". Atunci a simţit că ceva se rupe din el. Tot drumul l-a străbătut 
plângând.  Lacrimile îi curg şi acum, când îşi aminteşte cum   terminase crucea. Cea mai grea a fost ultima literă, un "L" încârligat şi bătrân, aşa cum mai văzuse doar pe   lespezile voievozilor - "Arsenie Ieromonahul".
 Atât. Aşa voise părintele, desenând el însuşi literele pe patul de moarte. Un testament   care să fie pus la căpătâiul lui. O cruce la care se  vor închina sute de mii de oa­meni, mulţimi ce se vorscurge ca un fluviu de> rugăciune spre    mor­mântul smerit de la Prislop. "De dincolo vă voi putea aju­ta mai mult!". Desenele     unui artist "Dacă ar veni cineva la mine  şi mi-ar spune că pot săpa un tunel până la capătul pământului, ca să-l întâlnesc din nou pe părintele Arsenie Boca, să ştiţi că aş fi gata să sap! Toată viaţa! Aşa foc mi-a lăsat în inimă
 omul ăsta!"
    Gheorghe Vâlcea e şi  el acum un om în vârstă. De câte ori aminteşte de părin­tele, ochii i se îm­pă­ienjenesc de lacrimi. Anii   l-auajuns din urmă, dar nu l-au po­topit. Deşi e  aproape octogenar, continuă să lucreze şi acum în   atelierul lui din Co­marnic. Aici, printre    scânduri, cuie şi dălţi, a petrecut împreună cu marele   du­hov­nic al Ardealului  ani în şir. Ultimii   doi­spre­zece ani ai vieţii  pă­rin­te­lui. Cei mai e­nig­ma­tici şi mai pu­ţin cu­noscuţi. Cei în care "domnul bă­trân", aşa  cum îl numeau apro­piaţii pentru a-l scăpa de    ochiul nevăzut al Securităţii, se retrăsese la Sinaia,   pentru a se pregăti de marea trecere. 
Pe  atunci, Gheorghe Vâlcea era încă în puterea vârstei. "Erau ultimii ani ai comunismului. Mă ştia lumea de        tâmplar, iar un cunoscut a venit la mine şi mi-a spus că e nevoie de nişte lucrări la Sinaia. Am mers acolo la o casă în care locuiau nişte femei. Pe urmă am aflat că> erau de fapt măicuţe, date afară din mânăstire de comunişti, cu decretul din 1959. M-am gândit - «Doamne, în ce mă bag?», dar am continuat să lucrez după nişte schiţe pe care măicuţele mi le adu­ceau". Desenele erau de o frumuseţe aparte.
 Gheor­ghe    lucrase până atunci în multe locuri şi văzuse   nenumărate modele. Dar acestea erau altfel. Păreau       ieşite din mâna unui artist. Unul foarte înzestrat.      Le-a întrebat pe măicuţe cine le face, iar acestea i-au >       răspuns că au o ingineră credin­cioasă la Sebeş. "Nu le-am crezut! Ştiam eu cum> lucrează inginerii... Aici era mână de artist. Unul   mare,dăruit cu talent. Dar nu am zis nimic. Am lucrat  după acele modele timp de doi ani de zile. Până-ntr-o   zi".
     A venit la el pe neaşteptate. Era îmbrăcat în haine civile, pentru că, de când fusese    alungat din mânăstire, > vieţuia dis­cret, ascuns de   ochii celorlalţi, într-un anonimat deplin. Un bătrân dis­tins, zvelt, cu ochi pătrunzători. Atât de  pătrunzători, încât i-au ră­mas până astăzi   întipăriţi în minte lui Gheorghe.
    I-a spus direct: "Nea  Vâlcea, tu nu mă cunoşti pe mine, dar eu te cunosc   foarte bine. De astăzi ră­mâi în fa­milia noastră". Întâl­ni­rea l-a bul­versat.   "Mi-a schimbat starea lăun­trică. Nu era un om ca  noi.
     Părea din altă lu­me".Aşa s-au apropiat unul dece­lălalt. O întâmplare apar­te avea să-i dez­văluie meşterului Gheorghe Vâl­­cea dragostea deplină a părintelui şi smerenia sa. Osme­renie de om sfânt. Lucrau la Mânăstirea> Sinaia,  la acoperiş, Gheorghe Vâlcea meşte­rind sus şiţa,iar părintele, de jos, dându-i indi­caţii. La un      moment dat, sleit de oboseală, a trebuit să coboare şi plece acasă. Părintele Arsenie a crezut că-l supă­rase cu ceva.  A doua zi l-a  aşteptat cu o ceaşcă de ceai şi, după ce auluat micul  dejun, s-a ridicat şi l-a luat în braţe. Pe nepregătite: "Nea Vâlcea, te rog să mă ierţi dacă ieri   ţi-am greşit cu ceva! Iartă-mă, că şi eu te voi ierta,  şi n-o să mai scapi de mine, nici în lumea asta, nici   în cealaltă". Din îmbrăţişarea aceea caldă s-a zămislit  o mare prietenie. Una mai presus de timp.
    "De atunci, părin­tele mi-a rămas   în suflet. A fost o legătură cu un om care e mai presus   de noi, o legă­tură care depăşeşte lu­mea aceas­ta. El nu mă supărase cu nimic, dar era de o    delicateţe extraordinară şi a vrut să fie sigurcă sunt  cu cugetul împăcat. De atunci, ne-am văzut mereu". Anii    din urmă ai părintelui Arsenie Boca au fost ani de  anonimat aproape deplin. Deghizat în straie civile, interzicându-le celorlalţi să-l mai numească "părinte",    pentru a nu atrage atenţia Securităţii, marele duhovnic    se strecura prin vremuri.
  Pleca adesea  de la Sinaia la Comarnic, pentru a adăsta ceasuri   întregi în atelierul lui Gheorghe Vâlcea. Vorbeau  câte-n lună şi-n stele. În încăperea micuţă, marele  duhovnic de la Sâmbăta de Sus, cel la a cărui predică  se adunau mii de oameni, moşea acum la naşterea la cer a unui singur suflet. Încet, cu răbdare şi cu multă  dragoste. "Eu învăţam de la el, întrebându-l despre    lumea asta şi, mai ales, despre cealaltă, iar el >       ucenicea la mine, că-l deprin­deam cu meşteşugul lucrării lemnului. Era tare smerit! Mă asculta >       întotdeauna cu atenţie. Niciodată nu mă contrazicea.  Mulţi spun că era un om dur. Nici pome­neală! Era un suflet bun şi foarte blând. Se apropia de tine cu o aşa delicateţe, cu atâta  prietenie, încât nu puteai să-i rezişti. Eu le-am mai  spus celor are vorbesc despre el că l-au întâlnit, dar   nu l-au cunoscut. Eu unul l-am cunoscut foarte bine. Şi  vă pot spune că vor trece sute de ani până când vom mai  avea parte de un asemenea părinte. Unul ca el se naşte o datăla o mie de ani!"
      Miracolul 
                                 Îşi internase  soţia la Institutul Parhon. În ultimul timp, nu se  simţise bine. Au fost pe la mai mulţi doctori şi, în  cele din urmă, ajun­seseră la Bucureşti. Când i-au dat vestea, era pe hol,> aşteptând-o. Soţia avea cancer,  unul aflat într-un stadiu foarte grav. Me­dicii îi  spuseseră clar - şanse de scăpare nu prea sunt. Poate   una la o mie, aşa că ar trebui să se consoleze cu   gândul că o va pierde. A rămas năucit.
     Ce să facă, încotro să se îndrepte? L-au   îndru­mat spre spita­lul Filantropia,  suge­rân­du-i să o opereze, poate că îi va mai  prelungi zilele. Acolo,medicul a privit analizele, apoi l-a între­bat, scurt, dacă are credinţă în      Dumnezeu. "I-am răspuns că am, iar el mi-a zis să mă  rog, pentru că numai din cer poate veni o scăpare".

 A fugit direct la Sinaia, la părintele Arsenie. Era disperat. "Pe tren am plâns   încon­tinuu. Nu ştiam unde să> > mă mai ascund de oameni". Părintele l-a primit ca de obicei. Senin, liniştit, aşa cum era întotdeauna. A început de îndată să-i vorbească de Mânăstirea Prislop, de câte au de    făcut acolo. "Încerca să-mi dis­tragă atenţia, dar mie nu-mi stătea mintea decât la so­ţia mea. Nu aveam copii, ea era sufletul meu, iar părin­tele  singura nădejde.
 Am tot aşteptat clipa    potrivită să-i spun de necazul meu, când, la sfârşit,   mi-a zis chiar el: «Nene Vâlcea, fii > pe pace. Să se    opereze soţia la Bucureşti şi totul o să fie bine». Nu apucasem să-i zic nimic de boala ei, în tot răstimpul  am vorbit doar de lucrările de la Prislop. Dar parintele avea darul înaintevederii şi a ştiut tot       timpul prin ce trec, fără să-i spun. Am ple­cat întărit".  După trei zile, femeia a intrat în operaţie. Gheorghe Vâlcea a aşteptat pe holurile spitalului, frământând ru­găciuni, aninând nădejdi. Minutele se făceau cea­suri, ceasurile >       zile. Îşi pu­sese încrederea în rugăciunile pă­rin­telui, dar în clipele acelea, speran­ţele se năruie. 
 Deodată, din sala de ope­raţie  a ieşit o doctoriţă. Era răvă­şită. A spus precipitată că: "domnul doc­tor Bălănescu a amuţit  după in­ter­venţie. A început operaţia,dar înăun­tru nu a mai găsit nimic, nicio tu­moră! 
        Acum s-a închis în cabinet şi nu mai primeşte pe  nimeni. Aşteptăm şi rezultatul biopsiei, şi dacă nici        de la laborator nu iese nimic, înseamnă că e un   miracol!".  Miracol a şi fost.
  Când ajunge în acest punct, vocea bătrânului tâmplar tre­mură din nou. A fost momentul în care a văzut pe viu puterea rugăciunilor părintelui Arsenie. Atunci a înţeles pe deplin cu cine> fusese prieten atâţia ani. S-a întors> la Sinaia şi marele duhovnic i-a spus zâmbind - "Ai văzut puterea lui Dumnezeu! Acum ai încredere în mine?".
   O privesc pe soţia lui Gheorghe Vâlcea.    Umblă prin curte ca un prâsnel, robotind printre flori.     E rodul viu al unei nădejdi împlinite.  
    Dar acesta nu a fost singurul miracol făcut de pă­rintele Arsenie.  S-a mai întâmplat şi cu un  prieten de-al lui Gheorghe Vâlcea. Fusese internat laspital la Azu­ga, iar doctorii i-au spus că mai are de trăit doar două luni de zile. Îşi pierduse orice nădejde. Faţa lui se înnegrise de boală, ca un tăciune. "Mă durea sufletul de el, că eram
 tare buni prieteni. Aşa că l-am rugat să se externeze şi să mergem la părintele Arsenie. El nu mai trăgea nădejde că scapă, dar a venit cu mine".
       Părintele i-a primit în grădină şi a început să le   vor­bească de planurile sale de viitor. Ca de     obicei, nu se concentra pe durere şi boală, ci încerca  să mute accen­tul spre nădejde. "La sfârşit, a   venit la prietenul meu şi i-a trecut mâna de pe piept        până spre pântece şi i-a spus: «Stai liniştit, că nu o    să mori din asta».
  Atât! Am plecat, iar   prietenul meu nici nu s-a mai întors la spital. În câteva  zile s-a pus pe picioare. Trăieşt şi acum şi e sănătos.    Tun! Vindecarea s-a petrecut îna­inte de revoluţie, iar   de atunci nu a mai avut nicio pro­blemă serioasă cu  sănătatea". 
                De dincolo de mormânt Gheorghe Vâlcea a fost ultimul care a ieşit din groapă. Ar fi rămas acolo pentru totdeauna, lângă cel la care ţinuse atât de mult. Nu mai ştie decât că l-au prins   preoţii în braţe. De văzut nu vedea nimic, din pricina   lacrimilor. Apoi zilele s-au scurs, şi între    el şi plecarea la Domnul a părintelui s-au aşternut anii.
       La mormânt au început să vină oamenii. Din ce în ce mai des, din ce în ce mai mulţi. Pelerinii po­vesteau> miracole, călu­gării găseau izbăvire în ispite. Părintele Arsenie nu refuza pe nimeni. Aşa cum îi spusese omnului Gheorghe Vâlcea, din cealaltă lume lucra cu mai multă putere. Ani de-a rândul s-a numărat şi el printre ei. A continuat să lucreze la mânăstire la Prislop. Poarta de la intrare e sculptată de el, şi la fel şi ceea ce e dăltuit în lemn prin mânăstire. Din când în când, urca în faţa crucii ieşite din mâinile lui.
     Îngenunchea şi se ruga părintelui. Nu-i spunea    multe vorbe. Ştia sfântul ce are nevoie. Până într-un an, de >       curând, când boala de picioare l-a secerat din nou. A mers        la spital, a cer­cetat doctori, dar za­darnic. >       Durerile nu-l pă­ră­seau. Şi-a adus atunci aminte de   ce-i spusese marele duhov­nic - "să vii la mor­mânt!". Şi-a ve­nit. A plecat din spital cu  greu, pentru că nu se simţea bine. Chinuit, a ajuns la Prislop şi s-a pră­buşit în faţa crucii părin­telui.  L-a rugat să-l ierte, i-a spus că e neputincios şi că acum e   ultima oară când vine să-l cerceteze. Bătrâneţile l-au ajuns, pi­cioarele îl dor, aşa că de acum     îi va vorbi de acasă. Când s-a ridicat, a sim­ţit că    durerile îl pără­sesc. Se simţea mai bine. A mers   câţi­va paşi, apoi a coborât sprinten până la mânăstire.
      Era ca nou. "Şi să ştiţi, aveţi cuvântul meu, că sunt om bătrân, de atunci nu am mai avut probleme cu        picioarele.
 
               PUTEREA  UNEI RUGACIUNI

Cand veti citi aceste randuri, opriti-va si spuneti o rugaciune de multumire pentru  toate realizarile, dar si nerealizarile  voastre. Doar atat trebuie sa faceti.
 Toti avem nevoie de rugaciune !

 "Doamne Dumnezeul nostru, 
daruieste-le sanatate   si-i vindeca pe cei bolnavi, da-le
 hrana celor infometati, 
 haine si adapost celor ce nu au,
 libertate celor ce sunt  lipsiti de ea,
 iertare de pacate tuturor.
 Lumineaza-le    Doamne mintea celor ce sunt in examene
 Da Doamne liniste si   pace in lume si ne iarta pe noi pacatosii!
 Intareste-ne in dreapta  credinta, alunga de la noi pe vrajmasii cei vazuti si nevazuti.
 Daruieste-mi si mie Doamne, tot ceea ce Tu crezi -mi este de folos; fie Doamne asa
 cum voiesti Tu si nu   dupa voia mea.
 Ca binecuvantat sa fie numele Tau in vecii  vecilor,  Amin." 

4 comentarii:

 1. Multumesc tare mult, Vasile. Lectura asta mi-a facut bine intr-o zi sfanta de duminica. Pentru ca si eu cred in astfel de miracole si in rugaciuni. Doamne ajuta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va multumesc mult pentru vizita si aprecieri. Si noi trecem prin momente mai dificile. Sunt de pe 29 Septembrie la Campulung Moldovenesc si o ingrijesc pe mama care a facut un accident vascular cu pareza pe partea dreapta, asa ca am lasat pentru o perioada gradina de la Valcea si ma ocup de sanatatea mamei asa ca postarile din gradina vor mai avea de asteptat. O seara minunata si o saptamana frumoasa va doresc. Cu stima si respect,

   Ștergere
 2. Imi pare rau sa aud asta, sanatate multa mamei tale si voua la fel! Seara buna, Vasile!

  RăspundețiȘtergere