sâmbătă, 23 februarie 2013

C.R.I.E.S. association - ASAT local partnerships between consumers and s...


Parteneriatele ASAT sunt parteneriate locale bazate pe solidaritate, încheiate între consum'actori din mediul urban și mici agricultori de proximitate. 
Au fost dezvoltate după modelul parteneriatelor AMAP din Franța (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne).

ASAT - Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești reprezintă un program de Agricultură Susținută de Comunitate (Community Supported Agriculture) implementat începând cu 2008 în România. Primele parteneriate au fost dezvoltate în județele Timiș și Arad, din 2012 fiind extinse și în zona de centru (jud. Cluj). 

Mai multe informații, la legătura http://www.asat.ecosapiens.ro/,http://www.asatromania.ro/ sau http://www.cries.ro/.

Film realizat în cadrul proiectului Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU și implementat în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS și asociațiile Institutul Intercultural Timișoara, Serviciul APEL și Integra România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu